Uncategorized

αστικοί κήποι

УРБАН | Зајакнување на социјалното прифаќање преку урбано градинарство

Можностите кои ги нуди урбаното градинарство вклучува зајакнување на локалната економија и подобрување на квалитетот на животната средина во урбаните населби но исто така социјализација и зајакнување на најранливите групи. КМОП – Центар за социјална иновација и акција, гледајќи  ги придобивките од создавањето и одржувањето на урбани градини во општеството во целина, во соработка со …

УРБАН | Зајакнување на социјалното прифаќање преку урбано градинарство Read More »

urban gardening

УРБАН – Европска иницијатива за вклучување на младите преку активности за урбано градинсартсво

Урбаното градинарство не е само начин за поодржливо одгледување на зеленчук, тоа е исто така начин да запознаете други луѓе и да стекнете нови вештини. Тоа нуди многу научни и здравствени придобивки, но најмногу ги поврзува заедниците. Урбаните градини обезбедуваат можност за зајакнување на социјалната вклученост преку конструктивни активности, придобивки за заедницата, градење на односи …

УРБАН – Европска иницијатива за вклучување на младите преку активности за урбано градинсартсво Read More »

Еко УРБАН Прирачник за градинарство

Во модерниот свет кој брзо се менува, урбанизацијата и прекумерната концентрација на население во големите урбани центри создаваат нови потреби и услови за живот што на крајот имаат директни или долгорочни ефекти врз поединецот и општеството во целина. Всушност, денес, 55% од светското население живее во урбани средини, процент што се очекува да се зголеми …

Еко УРБАН Прирачник за градинарство Read More »