urban gardening

УРБАН – Европска иницијатива за вклучување на младите преку активности за урбано градинсартсво

Урбаното градинарство не е само начин за поодржливо одгледување на зеленчук, тоа е исто така начин да запознаете други луѓе и да стекнете нови вештини. Тоа нуди многу научни и здравствени придобивки, но најмногу ги поврзува заедниците. Урбаните градини обезбедуваат можност за зајакнување на социјалната вклученост преку конструктивни активности, придобивки за заедницата, градење на односи …

УРБАН – Европска иницијатива за вклучување на младите преку активности за урбано градинсартсво Read More »