Резултати

Прирачникот за млади ќе биде корисен извор на практични информации за директно спроведување на иновативни методи и пристапи во методологиите за урбано градинарство. Има намера да обезбеди опиплив патоказ, со насоки за техничка помош, за да ги насочи младите и локалните заедници кон нивната цел за одржлива градина во заедницата. Прирачникот ќе содржи збир на практични алатки и методи прилагодени на специфичните потреби за обучена младина од областа – и други корисници на проектот – што треба да се применат во организации, услуги и поврзани професионални активности.

Прирачникот за млади.

Прирачникот ќе ги насочи обучувачите кон подобар пристап и водење на младинските учесници кои сакаат да се едуцираат во областа на активности на урбано земјоделство. Прирачникот за обучувачи ќе ги испита целокупниот процес, улогите и вештините вклучени во активностите во урбаното земјоделство и има за цел да им обезбеди на обучувачите подобро да го разберат процесот на обучување.

https://www.urbangardeningproject.eu/wp-content/uploads/2022/07/URBAN_Trainers_Manual_MK.pdf

Наставниот план за обука ќе биде посветен на урбаното градинарство како средство за поддршка на социјалната инклузија и развојот на заедницата. Целта е да се дизајнира и развие програма за обука на млади луѓе кои сакаат да научат повеќе, да бидат обучени и да се вклучат во активности за урбано земјоделство.

Ќе се развијат апликација и платформа за е-учење. Платформата, која ќе биде компатибилна со десктоп и мобилни уреди, ќе вклучува студии на случаи и модули за обука кои обезбедуваат знаење потребно за создавање урбана градина и креирање катче за социјална интеграција, како и важни совети и информации за идните млади урбани градинари.

Апликацијата УРБАН ќе биде специјално дизајнирана за урбани градинари и ќе биде достапна и за iOS и за Android. Апликацијата ќе биде повеќе фокусирана на трендот на урбано градинарство. Ќе прикажува листа на настани поврзани со урбано градинарство во секоја земја-партнер, а исто така ќе обезбеди лесен начин да стапите во контакт со други урбани градинари, да размените совети и трикови и да најдете локални иницијативи за средби.

Целта на пилотирањето на наставниот план како обука е да се осигура дека тој е ефективен и да се направат промените и прилагодувања пред планот да биде пошироко дистрибуиран. Така, информациите собрани од пилот-програмата ќе се користат за зајакнување и подобрување на содржината на обуката, материјалите и сл. Сесиите за обука ќе се одржат во секоја земја-партнер и ќе се засноваат на мешаниот пристап за учење, вклучително и веб-обуки.