Резултати

Прирачникот за млади ќе биде корисен извор на практични информации за директно спроведување на иновативни методи и пристапи во методологиите за урбано градинарство. Има намера да обезбеди опиплив патоказ, со насоки за техничка помош, за да ги насочи младите и локалните заедници кон нивната цел за одржлива градина во заедницата. Прирачникот ќе содржи збир на практични алатки и методи прилагодени на специфичните потреби за обучена младина од областа – и други корисници на проектот – што треба да се применат во организации, услуги и поврзани професионални активности.

Прирачникот за млади.

Прирачникот ќе ги насочи обучувачите кон подобар пристап и водење на младинските учесници кои сакаат да се едуцираат во областа на активности на урбано земјоделство. Прирачникот за обучувачи ќе ги испита целокупниот процес, улогите и вештините вклучени во активностите во урбаното земјоделство и има за цел да им обезбеди на обучувачите подобро да го разберат процесот на обучување.

Наставниот план за обука ќе биде посветен на урбаното градинарство како средство за поддршка на социјалната инклузија и развојот на заедницата. Целта е да се дизајнира и развие програма за обука на млади луѓе кои сакаат да научат повеќе, да бидат обучени и да се вклучат во активности за урбано земјоделство.

Ќе се развијат апликација и платформа за е-учење. Платформата, која ќе биде компатибилна со десктоп и мобилни уреди, ќе вклучува студии на случаи и модули за обука кои обезбедуваат знаење потребно за создавање урбана градина и креирање катче за социјална интеграција, како и важни совети и информации за идните млади урбани градинари.

Апликацијата УРБАН ќе биде специјално дизајнирана за урбани градинари и ќе биде достапна и за iOS и за Android. Апликацијата ќе биде повеќе фокусирана на трендот на урбано градинарство. Ќе прикажува листа на настани поврзани со урбано градинарство во секоја земја-партнер, а исто така ќе обезбеди лесен начин да стапите во контакт со други урбани градинари, да размените совети и трикови и да најдете локални иницијативи за средби.

Целта на пилотирањето на наставниот план како обука е да се осигура дека тој е ефективен и да се направат промените и прилагодувања пред планот да биде пошироко дистрибуиран. Така, информациите собрани од пилот-програмата ќе се користат за зајакнување и подобрување на содржината на обуката, материјалите и сл. Сесиите за обука ќе се одржат во секоја земја-партнер и ќе се засноваат на мешаниот пристап за учење, вклучително и веб-обуки.