Новости и Настани

αστικοί κήποι
Uncategorized
George Koulouris

УРБАН | Зајакнување на социјалното прифаќање преку урбано градинарство

Можностите кои ги нуди урбаното градинарство вклучува зајакнување на локалната економија и подобрување на квалитетот на животната средина во урбаните населби но исто така социјализација

Read More »
urban gardening
Uncategorized
George Koulouris

УРБАН – Европска иницијатива за вклучување на младите преку активности за урбано градинсартсво

Урбаното градинарство не е само начин за поодржливо одгледување на зеленчук, тоа е исто така начин да запознаете други луѓе и да стекнете нови вештини.

Read More »
Uncategorized
George Koulouris

Еко УРБАН Прирачник за градинарство

Во модерниот свет кој брзо се менува, урбанизацијата и прекумерната концентрација на население во големите урбани центри создаваат нови потреби и услови за живот што

Read More »