Новости и Настани

urban gardening
Uncategorized
George Koulouris

УРБАН – Европска иницијатива за вклучување на младите преку активности за урбано градинсартсво

Урбаното градинарство не е само начин за поодржливо одгледување на зеленчук, тоа е исто така начин да запознаете други луѓе и да стекнете нови вештини.

Read More »