Rezultatai

Šis vadovas – tai naudingos praktinės informacijos šaltinis, padėsiantis įgyvendinti novatoriškus metodus miesto sodininkystės srityje. Dokumente bus pateikiamas realus, technine pagalba ir nuorodomis paremtas planas, padėsiantis jauniems žmonėms ir vietos bendruomenėms pasiekti tvarios miesto sodininkystės tikslą.

Vadove bus pateikiamas praktinių priemonių ir metodų rinkinys, atliepiantis specifinius jaunų žmonių, dirbančių miestų sodininkystės srityje, poreikius. Vadovas taip pat pasitarnaus ir organizacijoms, paslaugų sektoriuje dirbantiems bei profesine veikla užsiimantiems žmonėms.

Vadovas.


Mokymų vadovas nukreips edukatorius tinkama linkme, suteiks gerą supratimą apie bendrą mokymo eigą ir padės pritraukti jaunimą, norintį gilintis į miestų sodininkystės veiklas. Mokymų vadove bus nagrinėjamas bendras miesto agrokultūros procesas, skirtingi vaidmenys bei šiai specializacijos sričiai reikalingi įgūdžiai.

https://www.urbangardeningproject.eu/wp-content/uploads/2022/07/URBAN_Trainers_Manual_LT.pdf

Mokymo kurso programa bus skirta sodininkystei mieste kaip priemonei palaikyti socialinę įtrauktį ir užtikrinti bendruomenės plėtrą. Bus siekiama sukurti mokymo programą jauniems žmonėms, norintiems ugdyti įgūdžius ir įsitraukti į miesto agrokultūros veiklas.

Projekto metu bus sukurta internetinė mokymų platforma bei mobilioji programėlė. Platformoje bus galima rasti įvairias atvejų analizes, mokymo modulius ir informaciją, padėsiančią jaunimui įkurti miesto sodus ir paversti juos socialinės integracijos centrais, bei pateiks svarbių patarimų būsimiems miesto sodininkams.

URBAN mobilioji programėlė bus pritaikyta tiek iOS, tiek Android operacinėms sistemoms. Mobilioji programėlė bus orientuota į miesto sodininkystės tendencijas. Joje bus galima rasti partnerių miestuose vykstančių renginių sąrašą, bus sudarytos sąlygos lengvai susisiekti su kitais miestų sodininkais, pasidalinti žiniomis bei gerąja praktika.

Pilotinių mokymų tikslas yra įsitikinti, kad sukurta mokymų programa yra efektyvi, bei atlikti atitinkamus pakeitimus prieš informacijos platinimą. Taigi, pilotinių mokymų metu surinkta informacija bus naudojama mokymo turinio bei visos mokomosios medžiagos tobulinimui. Mokymų sesija vyks kiekvieno projekto partnerio šalyje ir bus paremta įvairiais mokymosi metodais, įskaitant internetinius seminarus.