Apie projektą

Apie projektą

Miesto sodininkystė yra būdas skatinti teigiamą vietinę dinamiką bei kurti bendrumo jausmą  tarp žmonių, manančių, jog aplinka atlieka pagrindinį vaidmenį ekosistemose ir padeda prisitaikyti prie klimato kaitos. Dalyvaudamas miesto sodų kūrimo ir puoselėjimo veiklose bei įgydamas naujų žinių, pažeidžiamoms socialinėms grupėms priklausantis jaunimas pasijaus įgalintas, turės galimybę užmegzti socialinį ryšį, įsitraukti į bendruomenines veiklas.

Pagrindinis projekto URBAN tikslas yra užtikrinti vietos bendruomenių narių – tame tarpe ir socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių, migrantų,  nuo ilgalaikės bedarbystės kenčiančio jaunimo – edukaciją ir aktyvų įsitraukimą  į miesto sodų steigimo ir puoselėjimo veiklas.

Projekto metu bus bus taikomi inovatyvūs edukaciniai metodai, ugdantys būsimų jaunų sodininkų praktinius-socialinius įgūdžius: komandinį darbą, vadybos ir planavimo, tarpasmeninės komunikacijos gebėjimus.

URBAN siekia…