αστικοί κήποι

URBAN | Ενισχύοντας την κοινωνική αποδοχή μέσω της αστικής κηπουρικής

Οι δυνατότητες της αστικής κηπουρικής (urban gardening) εκτείνονται από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις αστικές γειτονιές έως την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης των πιο ευάλωτων ομάδων. Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, αντιλαμβανόμενο τα οφέλη που δύναται να παρέχει στο κοινωνικό σύνολο η δημιουργία και συντήρηση αστικών κήπων, υλοποιεί σε συνεργασία με πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Πορτογαλία, Γερμανία, Ισλανδία, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία), το ευρωπαϊκού προγράμματος URBAN – Engaging Youth with Urban Gardening Activities.

Στόχος του έργου URBAN είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους/ες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού να εμπλακούν ενεργά, να κοινωνικοποιηθούν και να ενδυναμωθούν. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί μία καινοτόμος εκπαιδευτική μέθοδος για τη βελτίωση προσωπικών, κοινωνικών, αλλά και ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελεί η κηπουρική και η συνεργασία των νέων που είτε βρίσκονται στις ίδιες τοπικές κοινότητες, είτε σε διαφορετικές χώρες και συνεργάζονται απομακρυσμένα, μέσω λύσεων τεχνολογίας.

Στη παρούσα φάση του έργου έχουν ολοκληρωθεί η δημιουργία ενός ειδικού Προγράμματος Σπουδών (ΙΟ2) που αφορά την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στην αστική κηπουρική και συμπεριλαμβάνει το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή/τριας, το οποίο έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους Εκπαιδευτές/ιες Νεολαίας (Youth Trainers) αναφορικά με τον τρόπο που θα προσεγγίσουν και θα βοηθήσουν τους νέους συμμετέχοντες/ουσες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον τομέα των γεωργικών δραστηριοτήτων σε αστικές περιοχές. Το εν λόγω Εγχειρίδιο έχει συνταχθεί, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την έρευνα του ήδη διαθέσιμου υλικού για την αστική γεωργία καθώς και από την ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη του Εγχειριδίου «ECO-URBAN Gardening» (IO1), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις χώρες-εταίρους του URBAN και ουσιαστικά αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό δημιουργίας αστικών κήπων, καλύπτοντας θέματα τόσο τεχνικής φύσεως όσο και προσεγγίσεων στις μεθοδολογίες αστικής κηπουρικής.

Εκτός από το Πρόγραμμα Σπουδών, σε αυτό το στάδιο του έργου URBAN, έχει επίσης ολοκληρωθεί η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού ανάπτυξης μαθημάτων για την αστική κηπουρική προς νέους/ες. Το Πρόγραμμα Μαθημάτων Εκπαίδευσης (ΙΟ3) απευθύνεται σε νέους/ες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, να επιμορφωθούν, να δικτυωθούν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αστικής γεωργίας.

Την επίβλεψη για τη δημιουργία του Προγράμματος Σπουδών ανέλαβε η XWHY (Λιθουανία) και στην υλοποίησή του συμμετείχαν όλοι οι εταίροι. Τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού ανάπτυξης μαθημάτων για την αστική κηπουρική προς νέους συντόνισε η BUPNET GMBH (Γερμανία), με τη συμμετοχή επίσης όλων των εταίρων του έργου URBAN.

Το υλικό του Προγράμματος και του Εγχειριδίου είναι διαθέσιμο από σήμερα στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του έργου. Σημειώνεται ότι στοιχείο ιδιαίτερης καινοτομίας του URBAN αποτελεί η παροχή ευκαιριών αλληλεπίδρασης μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας e-learning, όπως και η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά (app) – διαθέσιμη για iOS και για Android – που θα ολοκληρωθεί στο ακριβώς επόμενο στάδιο του έργου και, μεταξύ άλλων, θα περιέχει: κατάλογο εκδηλώσεων αστικής κηπουρικής σε κάθε χώρα-εταίρο, εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων με άλλους αστικούς κηπουρούς καθώς και εύρεσης σχετικών τοπικών πρωτοβουλιών.

Λίγα λόγια για το έργο

Το ευρωπαϊκό έργο URBAN φιλοδοξεί να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την εκπαίδευση των μελών των τοπικών κοινοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και απειλούμενων με

αποκλεισμό νέων, των μεταναστών/ιών και προσφύγων – μέσω της δημιουργίας και της συντήρησης αστικών κήπων και της συνεργασίας σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3637547 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@urbangardening.eu και στο Facebook, πατώντας εδώ.

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *