Σχετικά με το έργο

Σχετικά με το URBAN...

Η αστική κηπουρική είναι ένας τρόπος να ενισχύσουμε τη θετική δυναμική των τοπικών κοινοτήτων και να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ενότητας μεταξύ ανθρώπων που αναγνωρίζουν ότι το περιβάλλον διαδραματίζει θεμελιακό ρόλο στο οικοσύστημα. Η συμμετοχή στη δημιουργία και τη συντήρηση αστικών κήπων θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους/ες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να εμπλακούν ενεργά, να κοινωνικοποιηθούν και να ενδυναμωθούν χάρη στις γνώσεις που θα αποκομίσουν.

Απώτερος σκοπός του έργου URBAN είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή και την εκπαίδευση των μελών των τοπικών κοινοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των μη προνομιούχων νέων και εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού π.χ. μακροχρόνια ανέργων – μέσω της δημιουργίας και της συντήρησης αστικών κήπων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί μία καινοτόμος εκπαιδευτική μέθοδος για τη διδασκαλία κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων μέσω της κηπουρικής σε μελλοντικούς/ές νέους/ες αγρότες/ισσες (π.χ. διαπροσωπική επικοινωνία, ομαδική εργασία, διαχείριση και σχεδιασμός).

Το URBAN στοχεύει...