Παραδοτέα

Το εγχειρίδιο για νέους και νέες θα αποτελέσει μία πηγή χρήσιμων πληροφοριών για την άμεση εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων στις μεθοδολογίες αστικής κηπουρικής. Πρόκειται για έναν πρακτικό οδηγό που θα παρέχει βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα στους/στις νέους/ες και τις τοπικές κοινότητες για να αναπτύξουν έναν βιώσιμο κοινοτικό κήπο. Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων και μεθόδων που θα έχουν προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες των νέων που θα έχουν επιμορφωθεί στον εν λόγω τομέα – και λοιπών ωφελουμένων του έργου – για να εφαρμοστούν στη συνέχεια σε συναφείς οργανισμούς, υπηρεσίες και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο εδώ.

Το εγχειρίδιο θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτές/εύτριες να προσεγγίσουν και να καθοδηγήσουν πιο αποτελεσματικά τους/τις νέους/ες συμμετέχοντες/ουσες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον τομέα των γεωργικών δραστηριοτήτων σε αστικές περιοχές. Το εγχειρίδιο εκπαιδευτή/εύτριας θα εξετάσει τη συνολική διαδικασία, τους ρόλους που αποδίδονται και τις δεξιότητες που εμπλέκονται στις αστικές γεωργικές δραστηριότητες, προκειμένου να κατανοήσουν οι εκπαιδευτές/εύτριες σε μεγαλύτερο βάθος το αντικείμενο του προγράμματος εκπαίδευσης.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρόγραμμα μαθημάτων της εκπαίδευσης θα εστιάσει στην αστική κηπουρική ως μέσο για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εν λόγω προγράμματος απευθύνεται σε νέους/ες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, να επιμορφωθούν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αστικής γεωργίας.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) που θα δημιουργηθεί θα είναι συμβατή με επιτραπέζιες και φορητές συσκευές. Επίσης, θα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης και εκπαιδευτικές ενότητες που θα παρέχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός αστικού κήπου και τη μετατροπή του σε σημείο συνάντησης για την κοινωνική ένταξη, καθώς και σημαντικές συμβουλές και πληροφορίες για τους/τις νέους/ες αστικούς/ές κηπουρούς του μέλλοντος.

Η εφαρμογή URBAN για κινητά (app) θα σχεδιαστεί ειδικά για αστικούς/ές κηπουρούς και θα είναι διαθέσιμη για iOS και για Android. Θα επικεντρωθεί κυρίως στη σύγχρονη τάση της αστικής κηπουρικής. Ακόμη, θα παρουσιάζει έναν κατάλογο εκδηλώσεων αστικής κηπουρικής σε κάθε χώρα-εταίρο και θα παρέχει έναν εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων με άλλους/ες αστικούς/ές κηπουρούς και εύρεσης σχετικών τοπικών πρωτοβουλιών.

Σκοπός της πιλοτικής δοκιμής του προγράμματος μαθημάτων της εκπαίδευσης είναι να διασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικό και να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές προτού διανεμηθεί ευρέως. Επομένως, οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από την πιλοτική δοκιμή θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση και τη βελτίωση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού κλπ. Οι εκπαιδεύσεις θα διεξαχθούν σε κάθε χώρα-εταίρο και θα στηριχθούν στην προσέγγιση της μικτής μάθησης σε συνδυασμό με διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).