Νέα

αστικοί κήποι
Uncategorized
George Koulouris

URBAN | Ενισχύοντας την κοινωνική αποδοχή μέσω της αστικής κηπουρικής

Οι δυνατότητες της αστικής κηπουρικής (urban gardening) εκτείνονται από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις αστικές γειτονιές έως

Read More »
urban handbook
Uncategorized
George Koulouris

Εγχειρήδιο κηπουρικής: Eco URBAN Gardening Handbook

Σε έναν σύγχρονο και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, η αστικοποίηση και η υπερβολική συγκέντρωση του πληθυσμού σε μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργούν νέες ανάγκες και συνθήκες διαβίωσης

Read More »
αστικοί κήποι
Uncategorized
George Koulouris

URBAN – Οι αστικοί κήποι ως χώροι κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης νέων

Οι αστικοί κήποι δεν αποτελούν μόνο έναν τρόπο ενθάρρυνσης της καλλιέργειας φρούτων και λαχανικών στις πόλεις. Προσφέρουν στους νέους ανθρώπους μια ευκαιρία κοινωνικής ένταξης, διαλόγου,

Read More »